Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van

  • De ouders
  • Het personeel
  • De lokale gemeenschap 
  • De leerlingen

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur en de directie en kan advies geven over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

  • Het studieaanbod
  • Het schoolreglement
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • Welzijn en veiligheid op de school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan

Volgende leden zetelen in de schoolraad

Annick Maertens (opvoeder)
Dominique Demeyere (leerkrachte)
Tom Vanroose (leerkracht)
Trui Tytgat (ouder)
Trui Wydaeghe (ouder)
Georges Breemeersch (socio-culturele gemeenschap)
Hubert Schaubrouck (schoolbestuur)
Piet Pieters (directeur)
2 afgevaardigden van de leerlingenraad