Leerbegeleiding

 

 LEERBEGELEIDING

In het opvoedingsproject van onze school, Prizma Campus IdP, geven wij weer dat wij talent op onze school willen laten groeien op een warm, open en dynamische manier.

De visie en organisatie van de leerbegeleiding sluiten aan onder deze drie pijlers.

 

Leren en studeren

De leerbegeleiding kiest er voor om een inclusief aanbod op te zetten, waarbij de leerlingen in de lessen en specifieke vakken leerbegeleiding aangeboden krijgen.  Deze inclusieve werking is ontstaan vanuit een aantal doelstellingen. 

Eerst en vooral werkt de leerbegeleiding op deze manier preventief voor alle leerlingen en niet enkel curatief voor leerlingen die op leergebied in moeilijkheden geraken.  Daarnaast geeft onderzoek ook aan dat bij de leeftijd van onze leerlingenpopulatie het maken van een transfer over de vakken heen of tussen een apart leerbegeleidend aanbod en de vakken vaak heel moeilijk is.  Het inclusief werken zorgt ervoor dat deze drempel vanuit de concrete werking weg genomen wordt.  Door het expliciet samen werken van leerbegeleiders en vakleraren wordt niet alleen de link tussen de leerattitudes en –vaardigheden verduidelijkt, maar ook de betrokkenheid en participatie van de leraren in de leerprocessen van de leerlingen verhoogd.  Het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen is een kerntaak van elke leraar en door de samenwerking met de leerbegeleiding krijgen empowerment en professionalisering op dit gebied concreet vorm.  Een aantal leerlingen heeft, ondanks het inclusieve aanbod, een specifiekere hulpvraag op het vlak van leren.  Voor deze leerlingen is er een individueel aanbod.

 

De concrete uitbouw van deze visie gebeurt in de organisatie van de leerbegeleiding, waarvoor onze school een aantal uren voorziet. De aanspreekpunten voor de leerbegeleiding zijn Mevr. T. Dejans, mevr. J. Buyse en mevr. Vansteeland