Zorgteam

 

ZORGTEAM

Het zorgteam is een eerstelijnshulpverlening met betrekking tot psychosociale problemen, biedt begeleiding en coördineert de hulpverlening en de opvolging.

Het team bestaat uit de directeur (Piet Pieters) , een aantal opgeleide leerkrachten (Jozefien Buyse, Tessa Dejans, Barbara Spillebeen, Liselotte Vansteeland), een studiemeester-opvoeder (Koen Bruyneel) en een CLB-afgevaardigde (Ginny Kerckhofs - op de foto hieronder zie je nog Eveline Vanneste).

De leden zijn bereikbaar via de school of op het CLB. Een handig middel is mailen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en ginny.kerckhofsDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Ook via de berichtenmodule van Smartschool kan je rechtstreeks contact opnemen met het zorgteam.

 

 

Visietekst zorg Prizma Campus IdP

 

  In het opvoedingsproject van onze school benadrukken we dat we oog willen hebben voor het welzijn van onze leerlingen. We willen talent laten groeien op een warme manier. Waarbij warm in de eerste plaats zorg voor alle leerlingen en collega’s betekent.

 We streven ernaar dat iedere leerling en ieder personeelslid zich goed voelt op school en ook bereid is om de zorgcultuur mee te dragen en medeverantwoordelijk te zijn voor het algemeen welbevinden. Elke leerling kan zich optimaal ontwikkelen, met al zijn mogelijkheden en talenten, maar ook met zijn beperkingen. We willen onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en een veilige zorgzame leeromgeving creëren waarbij we de zelfredzaamheid van de leerling steeds proberen te bevorderen. Bij een goed leerklimaat is de kans kleiner dat de individuele leerling wordt beperkt in het doorlopen van de schoolloopbaan op het bij hem of haar passende niveau.

 Het zorgbeleid van onze school kadert binnen het realiseren van ons opvoedingspoject waarbij we ook oog hebben voor het zorgcontinuüm. De leerkracht werkt aan basiszorg en heeft op een positieve manier aandacht voor elke leerling en pakken eventueel probleemgedrag aan vanuit een herstelgerichte benadering. Om dit alles te realiseren kan de leerkracht rekenen op ondersteuning op maat door het zorgteam.

 Hieronder lijsten we de verschillende begeleidingsdomeinen nog eens op, aangevuld met een aantal richtpunten binnen deze pijler.

 Onderwijsloopbaan

We willen werk maken van een onderwijsloopbaanbegeleiding, waarin leerlingen hun talenten en leerpunten leren kennen, en hiermee aan de slag kunnen in hun keuzeprocessen..  Op scharniermomenten stimuleert het aanbod van de school de leerlingen om hun studieloopbaan zelf in handen te laten nemen.  In het aanbod zitten de zes stappen in het studiekeuzeproces verwerkt.  Na keuzemomenten werken we aan de binding met de studiekeuze.

 Leren en studeren

De leerbegeleiding kiest er voor om een inclusief aanbod op te zetten, waarbij de leerlingen in de lessen en specifieke vakken leerbegeleiding aangeboden krijgen.  Deze inclusieve werking is ontstaan vanuit een aantal doelstellingen. 

Eerst en vooral werkt de leerbegeleiding op deze manier preventief voor alle leerlingen en niet enkel curatief voor leerlingen die op leergebied in moeilijkheden geraken.  Daarnaast geeft onderzoek ook aan dat bij de leeftijd van onze leerlingenpopulatie het maken van een transfer over de vakken heen of tussen een apart leerbegeleidend aanbod en de vakken vaak heel moeilijk is.  Het inclusief werken zorgt ervoor dat deze drempel vanuit de concrete werking weg genomen wordt.  Door het expliciet samen werken van leerbegeleiders en vakleraren wordt niet alleen de link tussen de leerattitudes en –vaardigheden verduidelijkt, maar ook de betrokkenheid en participatie van de leraren in de leerprocessen van de leerlingen verhoogd.  Het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen is een kerntaak van elke leraar en door de samenwerking met de leerbegeleiding krijgen empowerment en professionalisering op dit gebied concreet vorm.  Een aantal leerlingen heeft, ondanks het inclusieve aanbod, een specifiekere hulpvraag op het vlak van leren.  Voor deze leerlingen is er een individueel aanbod.

 Psychisch en sociaal functioneren

 We streven er naar een laagdrempelige toegang tot de zorg op school, waarbij de nuldelijn en eerstelijn expliciet uitgebouwd worden.  We beogen een openheid om te melden en te signaleren, zowel bij leden van het team als bij leerlingen zelf. Handelingsgericht werken om het aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften is waar wij voor gaan.

 Preventieve gezondheidszorg

Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven (Huber, 2011) omvat een brede waaier aan thema’s waar wij als school wensen op in te zetten via gerichte preventie.

Daarnaast werkt de school mee aan de organisatie en uitvoering van de systematische contactmomenten door het CLB.