Opvoedingsproject

Missie en visie scholengemeenschap Prizma

Missie = waar staan we voor?

De scholengemeenschap Prizma biedt vanuit de inspirerende figuur van Jezus van Nazareth kwaliteitsvol onderwijs aan voor alle jongeren tussen 13 en 19 in de regio Izegem, Ingelmunster en Lendelede. Op een warme en respectvolle manier begeleiden we onze leerlingen bij het ontdekken en ontplooien van hun specifieke talenten. We doen dit in samenspraak met alle betrokkenen (ouders, personeel, directie en schoolbestuur). Zo bereiden we hen in gedeelde verantwoordelijkheid voor op de arbeidsmarkt, hogere studies en het leven in al zijn facetten.

Visie = waar gaan we voor?

Vanuit onze christelijke inspiratie voeden we onze jongeren op met oog en oor voor de wereld van vandaag in zijn diversiteit en pluraliteit.

In onze zes scholen gaan we voor het ontdekken, stimuleren en ontwikkelen van talenten. We hebben daarbij speciale aandacht voor de minst begaafde en de meest kwetsbare jongeren die aan ons worden toevertrouwd.

Zo voeden we alle leerlingen op tot weerbare, kritische mensen die verantwoordelijkheid opnemen daar waar ze hun talenten, in dienstbaarheid aan de samenleving, het best kunnen aanwenden.

We leren onze leerlingen ook dat zelfontplooiing enkel kan binnen bepaalde grenzen. Respect bijbrengen voor onszelf, anderen, natuur en infrastructuur maken deel uit van onze opdracht.

Zo bouwen we met z’n allen aan een wereld waar iedereen tot zijn recht mag en kan komen.

Hier groeit talent!

Op 6 verschillende campussen willen wij talent laten groeien!

Opvoedingsproject van Prizma Campus IdP

In verbondenheid met de Prizmascholen dragen we de MISSIE van de scholengemeenschap uit om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden voor elke leerling.

Prizma Campus Idp wil het talent van leerlingen en schoolteam laten groeien vanuit een christelijke visie met oog voor verbondenheid, welzijn en een kwaliteitsvolle brede vorming.

Wij bouwen in samen gedragen verantwoordelijkheid aan een warme, open en dynamische school die meewerkt aan de totale menswording van elke leerling vanuit een universele liefde van God voor de mens.

Hier groeit talent op een warme, open en dynamische manier

WARM betekent voor ons in de eerste plaats zorg voor al onze leerlingen en collega’s. Daarom kiezen wij voor gemoedelijkheid en rechtvaardigheid in ons respectvol samenleven op school.

OPEN betekent voor ons onze blik op de wereld en maatschappij richten en zo de leer- en leefwereld van leerlingen verruimen en verdiepen . We willen hen hiermee op weg zetten om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

DYNAMISCH betekent voor ons dat we onszelf en onze leerlingen blijven vormen en uitdagen in een steeds evoluerende tijdsgeest. We blijven zoeken hoe we de dialoog kunnen versterken met elkaar, met onze leerlingen, ouders en betrokkenen.