Schoolreglement

Een school als Prizma - Campus IdP draaiende houden en alles in goede banen leiden, lukt niet zonder de nodige afspraken en regels.
Daarom werd, in overleg met de verschillende overlegstructuren van de school, een schoolreglement uitgewerkt.
Het schoolreglement vindt u terug via Smartschool en de link hieronder.


Bekijk hier het schoolreglement online.