Cultuur

Cultuur hebben we in Prizma Campus IdP altijd al een belangrijke plaats willen geven. En daarmee bedoelen we zowel genietend ondergaan van cultuur als zelf aan de slag gaan.

Het vrij podium op de laatste schoolvoormiddag van het jaar geeft velen van ons, zowel leerlingen als leraren een echte ‘boost’.

Ook dit jaar willen we weer samen met leerlingen naar die slotmanifestatie toe werken in een brede mix van muziek, woord, dans, toneel enz.

Verder gaan we met onze leerlingen geregeld een toneel-, muziek- of filmvoorstelling meepikken in de Leest.

Daarnaast staan we ook open voor betaalbare aanbiedingen uit de nabije omgeving.

Tot ons cultureel aanbod behoren uiteraard ook de jaarlijks terugkerende reis naar Rijsel, Canterbury en Parijs, dit in het kader van de lessen Frans en Engels.

Ook de uitwisselingen dragen natuurljk hun steentje bij tot de culturele bagage van onze leerlingen.