Ouderraad

 

Wie zijn wij?

Wij zijn ouders met kinderen hier in het IdP die naast de dagdagelijkse bezigheden een meerwaarde aan hun leven geven door zich in te zetten voor het welzijn van alle jongeren hier op school.

  • Davy Vandeputte
  • Adriana Dukaj
  • Sara Decock
  • Brenda Vanluchene

 

Wat doen wij?

Binnen de Ouderraad komt ieder van ons tot zelfontplooiing in de richting die hem/haar het meeste boeit. Die richting bestaat uit verschillende niveaus waarin ouders kunnen meewerken in onze ouderraad.

  • Informatief : door het mee helpen uitwerken van een thema-avond
  • Via ondersteuning van de school : door medewerking op de infoavond en andere activiteiten
  • Op niveau van adviseren/participeren/meebeslissen : rond het schoolreglement en als oudervertegenwoordiger in de schoolraad
  • Bij organisatie van ontmoetingen : zoals de kerstmarkt, een kookavond, de uitnodiging van een spreker…
  • Onze ouderraad is ook vertegenwoordigd in de schoolraad en het medezeggenschapscollege

Wat kan u voor ons betekenen?

U kan met ons samenwerken om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten.

Ouders zijn een brug tussen de school en het gezin waarin een kind opgroeit. Door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen ouders en school, creëer je een positief leer- en leefklimaat voor je kind. Zijn of haar ontplooiingskansen worden vergroot en je kind voelt zich beter thuis en op school. Het staat vast dat kinderen betere resultaten behalen als de ouders betrokken zijn bij de werking van de school!

In onze Ouderraad kunnen ouders bij elkaar steun en waardering vinden. Ze verwerven er inzicht en nemen dit mee in het opvoeden van hun kinderen. Doordat wij ons als ouders verenigen, kunnen wij als groep onze mening te kennen geven en daadwerkelijk participeren binnen de school.

 

Zoekt u een nieuwe uitdaging, aarzel dan niet en kom onze Ouderraad versterken. Is het bijwonen van vergaderingen wat moeilijk : “helpende handen” zijn steeds welkom!

 

U kan ons bereiken via Smartschool (berichtenmodule - ouderraad)