Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van

 • De ouders
 • Het personeel
 • De lokale gemeenschap 
 • De leerlingen

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur en de directie en kan advies geven over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • Het studieaanbod
 • Het schoolreglement
 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
 • Welzijn en veiligheid op de school
 • Infrastructuurwerken
 • Het schoolwerkplan

Volgende leden zetelen in de schoolraad

 • Isabel Bourgeois 
 • Luc Devolder
 • Tom Vanroose 
 • Simon Defrancq
 • Wim Provoost
 • Davy Vandeputte
 • Adriana Dukaj
 • Georges Breemeersch
 • Remco Catteeuw
 • Mathew Haerkens