2e graad CREATIE en MODE

Voor wie?
- je hoeft geen specifieke vooropleiding te hebben gevolgd
- je hebt belangstelling voor mode, kleding, accessoires en interieur
- je hebt een ruime belangstelling (cultuur, lectuur, beeldmateriaal allerhande, musea, tentoonstellingen …)
- je vertaalt graag persoonlijke ideeën in een nieuw modeconcept (creativiteit)
- je bent voldoende handvaardig (praktijk)
- je bent eveneens geïnteresseerd in een brede algemene kennis (algemene vakken en talen)


Wat leer je in de specifieke vakken?
- creëren in soepele materialen voor een bepaalde doelgroep of rond een bepaald thema /
starten vanuit een creatief idee (creatie)
- een patroon maken, zowel manueel als met computer (vormgeving)
- realiseren van ontwerpen (praktijk)
- marktonderzoek doen