3e graad HANDEL

Voor wie?
- je bent geïnteresseerd in een bedrijfsgerichte vorming (bedrijfsleven en economie)
- je hebt interesse voor commerciële en administratieve taken
- je bent communicatief: op zakelijk vlak, mondeling en schriftelijk, in eigen en vreemde taal (Engels, Frans, Duits)
- je krijgt een brede algemene vorming met een ruim aanbod talen
- Je wil graag verder studeren, handel is immers een doorstromingsrichting. Een professionele bacheloropleiding
(hoger onderwijs) is een voor de hand liggende keuze. Door de brede algemene vorming liggen nog veel mogelijkheden open.


Wat leer je onder andere in de specifieke vakken?
- je krijgt een commercieel gedeelte (marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau),
een administratief gedeelte (o.a. het voeren van een boekhouding) en een bedrijfseconomisch gedeelte (stages,
bedrijfsbezoeken, runnen van een studentenbedrijf …)
- na deze opleiding behaalt de leerling het attest van bedrijfsbeheer om zich later te kunnen vestigen als zelfstandige