2e graad SOCIALE en TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Voor wie?
- je hebt interesse voor mens, voeding en milieu
- je bent sociaal voelend en creatief
- je hebt interesse voor natuurwetenschappen en wiskunde
- je organiseert graag sociale activiteiten voor verschillende doelgroepen
- je bent geïnteresseerd in een brede algemene kennis (onder andere talen)


Wat leer je?
- een brede algemene vorming: talen, wetenschappen, wiskunde
- sociale wetenschappen: de mens en zijn gedrag binnen de samenleving
- binnen het vak ‘Integrale Opdrachten’
> binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken
> binnen een welomschreven opdracht een activiteit voor een groep organiseren / een maaltijd voor een groep plannen,
voorbereiden en bereiden
> binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren