3e graad SOCIALE en TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Voor wie?
- je hebt interesse voor mens, voeding en milieu
- je bent sociaal voelend en creatief
- je hebt interesse voor natuurwetenschappen en wiskunde
- je organiseert graag sociale activiteiten voor verschillende doelgroepen
- je bent geïnteresseerd in een brede algemene kennis (onder andere talen)
- je wil graag verder studeren, sociale en technische wetenschappen is immers een doorstromingsrichting. Een professionele
bacheloropleiding (hoger onderwijs) is een voor de hand liggende keuze. Door de brede algemene vorming liggen nog veel
mogelijkheden open.


Wat leer je onder andere in de specifieke vakken?
- sociale wetenschappen: de mens en zijn gedrag binnen de samenleving
- binnen het vak ‘Integrale Opdrachten’
> binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken
> binnen een welomschreven opdracht een activiteit voor een groep organiseren / een maaltijd voor een groep plannen,
voorbereiden en bereiden
> binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren