7e jaar THUIS- en BEJAARDENZORG

Voor wie?
- voor wie zich verder wil bekwamen in de thuiszorg en de ouderenzorg na een zesde jaar verzorging bso (een zevende jaar is aangewezen)


Wat leer je?
- op een verantwoorde manier omgaan met mensen in verschillende en complexe zorgsituaties
- instaan voor de zorg van de bejaarde, de zorgvrager in thuissituatie of in woonvoorzieningen
- samenwerken met een team van collega’s
- in de specifieke vakken leer je alles over:
> verzorgend en opvoedkundig handelen
> indirecte zorg (huishoudelijke taken)


Hoe doe je het?
- via oefenopdrachten op school (tijdens de projectwerking pas je op een praktische manier je kennis toe)
- via stage in de (semi-)residentiële volwassenzorg, gezinszorg of bij een bijzondere doelgroep
- 3 maal 4 weken blokstage per schooljaar

Lessentabel

 

Godsdienst: 2

Lichamelijke Opvoeding: 2

Project Algemene Vakken: 4

Frans: 2

Expressie: 2

Indirecte zorg: 2

Directe zorg (verzorging): 4

Omgangskunde: 3

Stage: 10

Totaal: 31

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal 1 uur Omgangskunde en 1 uur project niet meer tijdens de 'theoretische' weken aan bod komen,

maar wel tijdens de blokstages. Deze uren zullen op de stageplaats uitgevoerd worden. 

Wegens de aanpassingen in de taken van de zorgkundige worden de lessen verzorging uitgebreid worden met 1 extra lesuur.